Masterclass

José Manuel Foncubierta, expert op het vakgebied van onderwijs van Spaans aan anderstaligen, als docent verbonden aan de Universiteit van Cádiz; zal het vervolg leiden in een sessie die meer diepgang heeft.

Thema: Opdrachten om woordenschat te leren en het bevorderen van de ontwikkeling van spreekvaardigheid.

Beschrijving: gericht aan studenten van de Spaanse taal. In deze masterclass zullen we een hele cyclus van specifieke opdrachten maken die bedacht zijn om de ontwikkeling van sociaal- affectieve strategieën toe te kunnen passen in de woordenschat zodat men zelfstandig een vlot gesprek in het Spaans kan voeren. De opdrachten zijn gemaakt om in stappen te werken met studenten van verschillende niveaus. Aan het einde zal iedereen aan de hele groep hun resultaten laten zien en zullen ze evalueren in welke maten deze leer-strategieën van pas kunnen komen in de lessen.